Emma by Sherri + Chelsi for Moda Charm Pack 5 x 42 Squares 37630PP
Emma by Sherri + Chelsi for Moda Charm Pack 5 x 42 Squares 37630PP
Emma by Sherri and Chelsi for Moda Charm Pack 5 x 42 Squares 37630PP

Emma by Sherri & Chelsi for Moda Charm Pack 5" x 42 Squares 37630PP.

Code: pk
$25.00
Qty:   
Emma by Sherri & Chelsi for Moda Charm Pack precut 5" x 42 squares.